FreeTR Project — Dokumentumtár

nyílt formátumú, letölthető vázrajzok, kérelmek, bejelentőlapok LibreOffice-ra optimalizálva.

25/2013. (IV. 16.) VM RENDELET SZERINTI NYOMTATVÁNYOK

1. melléklet - A terület kimutatás borítójának tartalma

2. melléklet - A szolgalmi joggal érintett földrészletek területkimutatásának tartalma

7/A. melléklet - A mérési vázlat tartalma

7/B. melléklet - Épület feltüntetéshez szükséges mérési vázlat tartalma

9. melléklet - Az államhatár vonalának változásáról készítendő változási vázrajz tartalma

10. melléklet - Az államhatár változásáról készült változási vázrajzhoz készítendő területkimutatás tartalmáról

11. melléklet - A fekvéshatár vonalának változásáról készítendő változási vázrajz tartalma

12. melléklet - A telekalakítás során készítendő változási vázrajz tartalma

13. melléklet - A telekalakítás során készítendő határrendezési vázrajz tartalma

14. melléklet - Az épület feltüntetéshez készítendő változási vázrajz tartalma

15. melléklet - Az önálló tulajdonú épületekről készült változási vázrajz tartalma

16. melléklet - Művelési ág változási vázrajz tartalma

17. melléklet - A földrészletet terhelő szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz tartalma

18. melléklet - Változási vázrajz a szolgalmi és egyéb használati jogok bejegyzéséhez vagy vázlat a jogilag jelentős tényeknek ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez

19. melléklet - A vezetékjog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz tartalma

20. melléklet - Használati megosztáshoz szükséges változási vázrajz tartalma

21. melléklet - Helyszíni jegyzőkönyv a földrészlet határának kitűzéséről tartalma

22. melléklet - Az Fttv. 14. § (8) bekezdése alapján készítendő kitűzési vázrajz tartalma

23. melléklet - Földrészlet kitűzéséről készítendő vázlat tartalma

24. melléklet - Földrészlet kitűzéséről készítendő vázrajz tartalma

25. melléklet - Műszaki leírás

26. melléklet - Vizsgálat és záradékolás iránti kérelem

27. melléklet - Földmérési és térképészeti adatok igénylése - Változási vázrajz készítéséhez

28. melléklet - Földmérési és térképészeti adatok igénylése - Egyéb célból (mely az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érinti)

29. melléklet - TÉRKÉPMÁSOLAT MEGRENDELÔ

KÍSÉRÔ BIZONYLAT digitális adatok átadásához


INGATLAN NYILVÁNTARTÁS

Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

Kérelem tulajdoni lapba történő betekintésre

Iratmásolat megrendelőlap

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II.

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelntés I-II.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez természetes személyek számára

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez jogi személyek számára

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem természetes személyek számára

A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem


FÖLDMÉRÉS

Földmérési és térképészeti adatok igénylése

Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

Kérelem térképmásolat megrendelésére

Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására

Kérelem részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt

Pótlap részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt több tulajdonos együttes kérelméhez


FÖLDHASZNÁLAT, FÖLDVÉDELEM

Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem

Földhasználati bejelentési adatlap

1. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz, illetve a törlési adatlaphoz

2. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz, illetve a változás-bejelentési adatlaphoz

Földhasználati változás-bejelentési adatlap

1v. számú pótlap a változás-bejelentési adatlaphoz

Földhasználati törlés-bejelentési adatlap

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv


HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉS

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi


FÖLDFORGALOM ÉS FÖLDMŰVES NYILVÁNTARTÁS

Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem

Föld árverésen történő megszerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

A Nemzeti Földalapba tartozó föld árverésen történő megszerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

Hozzájáruló nyilatkozat árbevétel valóságtartalmának ellenőrzéséhez

BÁRMILYEN KÉRDÉSED, ÉSZREVÉTELED, JAVASLATOD VAN

kérjük keress minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén! Igyekszünk minden megkeresésre válaszolni!

Köszönjük, hogy Te is
a FreeTR-t választottad