FreeTR Jogszabálytár

Földmérést érintô jogszabályok, rendeletek - összefoglaltuk a szakmát érintô törvényeket, és rendeleteket. Így egy helyen, könnyen áttekintheted a földméréssel kapcsolatos jogszabályokat. A törvény vagy a rendelet számára kattintva egy felugró ablabkan elolvasható a teljes tartalom.Törvények /

Földmérést érintô törvények

1990. évi XCIII. törvény
az illetékekrôl

1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelmérôl

2007. évi CXXIII. törvény
a kisajátításról

2007. évi CXXIX. törvény
a termôföld védelmérôl

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységrôlRendeletek /

A szakmával kapcsolatos rendeletek

2/2014. (I. 10.) VM rendelet
az állami topográfiai térképi adatbázisról

8/2018. (IV. 16.) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

15/2013. (III. 11.) VM rendelet
a térképészetért felelôs miniszter felelôsségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerérôl, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjérôl

17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

19/2013. (III. 21.) VM rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségrôl

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységrôl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet
az állami digitális távérzékelési adatbázisról

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelölésérôl

47/2017. (IX. 29.) FVM rendelet
a földminôsítés részletes szabályairól

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérôl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
a telekalakításról

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbôl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
a kisajátítási terv elkészítésérôl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirôl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekrôl

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenôrzésekrôl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus közmûnyilvántartásról

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérôl és mûködési feltételeirôl

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
a központi címregiszterről és a címkezelésről

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól


BÁRMILYEN KÉRDÉSED, ÉSZREVÉTELED, JAVASLATOD VAN

kérjük keress minket az alábbi elérhetôségek bármelyikén! Igyekszünk minden megkeresésre válaszolni!

Köszönjük, hogy Te is
a FreeTR-t választottad